Køb 3 for 2 - Vælg mellem plakater og wallsticker

#YesNamly

Vi tycker om att se våra produkter användas av våra kunder, och ibland har vi önskemål om att dela dina bilder/videos i våra egna kanaler. Bilderna kommer huvudsakligen att användas till respektive produktsida på vår hemsida för att ge andra kunder en verklig inblick i produkten. De kan även användas på våra andra plattformar som Instagram, Facebook och nyhetsbrev.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #YesNamly accepterar du följande villkor:

Du tillhandahåller Namly Design (Trivo Sweden AB) en icke-exklusiv, royaltyfri licens som innebär att Namly Design fritt får använda det innehåll som du godkänner med din hashtag #YesNamly. Du accepterar att ditt innehåll kan komma att användas i Namly Designs samtliga sociala kanaler samt att Namly Design i marknadsföringssyfte för varumärket Namly Design får distribuera materialet på andra plattformar med syfte att stärka Namly Designs varumärke eller visa upp en specifik produkt kopplad till varumärket ifråga. Detta innebär också att du ger samtycke till att Namly Design får lov att redigera dina bilder/videos. Du ger Namly Design rätten att använda bildmaterialet utan krav på att själv bli namngiven i samband med publicering.

Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material som du har skickat in och att du har tillstånd från alla personer som förekommer på bilderna. Dessutom intygar du att du är en privat person (alltså inte ett företag), att du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas samtycke och att Namly Designs användning av dina bilder inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.

Du befriar härmed Namly Design från alla förpliktelser att ersätta dig för användningen av dina bilder/videos och för de immateriella rättigheterna som är relaterade till de beskrivna användningarna. Du friskriver också och samtycker till att hålla Namly Design och dess representanter skadeslösa från alla anspråk och ansvar, oavsett karaktär, som uppstår i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående. Vill du i ett senare skede återkalla samtycket av att Namly Design delar dina bilder/filmer måste du kontakta oss på: collaboration@namly.se med ämnesraden återkalla samtycke.

För frågor om integritet och dataskydd är du välkommen att kontakta oss på: collaboration@namly.se