Køb 3 for 2 - Vælg mellem plakater og wallsticker

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjepart, som ikke er fragtføreren og af dig angivet, får fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os (Trivo Sweden AB, Terminalgatan 9, 23261 Arlov, Sverige) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, før fortrydelsesfristen er udløbet.

Virkninger af fortrydelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, vil vi tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen for supplerende omkostninger, der opstår, hvis du har valgt en anden leveringsform end den mindst dyre form for standardlevering, som vi tilbyder). Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Vi foretager tilbagebetalingen uden unødig forsinkelse og senest –
(a) 14 dage efter den dag, hvor vi modtager varerne retur fra dig, eller
(b) (hvis tidligere) 14 dage efter den dag, hvor du fremlægger dokumentation for, at du har returneret varerne, eller
(c) hvis der ikke er leveret varer, 14 dage efter den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt.

Vi foretager tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet; i hvert fald pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal sende varerne retur eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne retur, før perioden på 14 dage er udløbet.

Du skal selv afholde de direkte omkostninger ved at returnere varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.